Historie

 

Nederland 7 gaat dus nu in 2014 van start. Toch heeft het al een vrij lange geschiedenis. Met zeven christelijke mediapartijen is een samenwerkingsverband gestart en dit is bekrachtigd door samen het avondmaal te vieren. Dit feit is 5 februari 2010 wereldkundig gemaakt d.m.v. een persbericht. Daarvoor was er al vrij lang over gepraat. Nadien is er een tour belegd door Nederland om mensen te bemoedigen om het evangelie te brengen in de lokale media. Trans World Radio heeft naar aanleiding daarvan een database gemaakt voor uitwisseling van radio en TV programma’s. Deze ervaringen leidden o.a. tot de inzichten qua aanpak zoals Nederland 7 dit nu gaat opzetten. Ik ben blij dat alles is uitgesteld tot dit moment, omdat de huidige technieken en bandbreedtes meteen een goede start kunnen garanderen. Dat was vijf jaar geleden nog niet zo.


Mijn geboortejaar is 1957. Een tijd waarin er bij ons thuis nog geen TV en telefoon aanwezig was. We gingen als heel jonge kinderen Zwiebertje kijken bij de buren die het eerst een TV aanschaften met een grote antenne op het dak. Wat ik me ook nog heel goed herinner was de komst van de kleuren TV. Mijn vriend Bennie en ik gingen “Thunderbirds” kijken in kleur in een dorp verderop bij oma. Tot slot de komst van de draaischijftelefoon met z’n prachtige rinkelbel, wat een belevenis. Is dit uit te leggen aan de jonge generatie? Denk het niet. Echt prachtig om nu met deze dingen bezig te kunnen zijn, vooraan in de ontwikkeling.


Staat van het publieke bestel
Zoals gezegd ben ik al jaren bezig met deze mediaplannen, maar steeds kwam er weer een nieuwe Betteld vestiging bij ergens in het land en dat eiste m’n tijd op naast het runnen van www.betteld.nl te Zelhem. De Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR) nodigde me ooit uit bij een meeting over het huidige bestel en de nieuwe media. Ons aloude publieke bestel heeft natuurlijk zuilen met verenigingen en leden. Aan de hand van het aantal leden, krijg men een status en daaraan gekoppeld zendtijd en geld. Tegenwoordig heeft de netbeheerder veel macht over de keuzes van de omroepvereniging, want men moet op bepaalde zenders aan eisen voldoen m.b.t. inhoud en de kijkcijfers. Het probleem tegenwoordig is, dat de zuilen vervagen en de internettechniek het TV kijken gaat veranderen. De keus waar Nederland voor staat zou je kunnen opsplitsen in drie categorieën:

  1. Het bestel laten voor wat het is met leden en toekenning
  2. Het BBC model kiezen op basis van de demografische samenstelling van de bevolking
  3. Het Amerikaanse model, ieder doet wat hem of haar goed dunkt. (wildgroei en het recht van de sterkste)

Ik hoop dat de kiesverenigingen nog zo lang mogelijk in stand zullen blijven met vrijheid voor o.a. de EO om haar eigen beleid en inhoud te bepalen. Ik ben benieuwd wat de volgende stap is die de regering maakt. Het concept van Nederland7 is in ieder geval niet gevoelig voor dit soort overheidsbemoeienis.